Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 6. září 2022

13.09.2022 08:30

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová , I. Mišková, M. Hořejší,  J. Porcalová, J. Rovný

Omluveni:  M. Brožek, M. Píša

 

 1. Kontrola úkolů

Všechny úkoly byly splněny, zbývá dořešit zhotovení vitríny na poháry do šatny. Starosta poděkoval ženám za brigádu na mytí oken a V. Novákové za péči o delegaci Ukrajinců v naší sokolovně.

 

 1. Došlá pošta, různé informace
 • Hasiči žádají o pronájem sokolovny na ples 25. 3. 2023
 • 8.9. si pronajímá naše hřiště Policie ČR za obvyklých podmínek
 • Hlásí se jedna zájemkyně o pronájem Domečku, jednání ještě neproběhlo
 • 17. 9. bude tradiční Masarykova vatra, požadavky na Sokol řekne J. Drastilová
 • 5.10. chce sdružení Naše Lány pořádat burzu oblečení
 • Hokejová síň a HC Lány chtějí pořádat posvícenskou zábavu 1. 10.
 • Pro hosty Bechnerova statku žádá majitel o pronájem hřiště u sokolovny na 22.9.
 • MŠ Lány žádá o možnost pokračovat ve využívání sokolovny v úterý od 10 hodin
 • ZŠ zatím nemá zájem o využívání sokolovny
 • Upozornění a pozvání na župní setkání na Křivoklátě 10. a 11. 9.
 • Nově zpoplatněno využívání Google Workspace za částku 300,- Kč měsíčně
 • Žádost o dotaci na údržbu a provoz byla včas odeslána a to na částku  113 732,- Kč
 • O pronájem  Domečku na jógu pro děti v sokolovně od září nebylo žádáno

   

 1. Hospodaření TJ

Starosta a hospodářka informovali o stavu prostředků na účtu a v pokladně.  Prostředků se zdá být na účtě hodně (včetně dvou dotací), ale vzhledem k enormně rostoucím cenám za energie musí TJ přikročit k úsporným opatřením zejména při šetření elektřinou a plynem. Bude nutné výrazně zvýšit jak oddílové příspěvky, tak i částky za pronájem sokolovny. Dohoda na mírném zvýšení plateb od nečlenů a to již od září 2022.

 

 1. Zahájení pravidelného provozu v sokolovně

ST začíná s pravidelnými tréninky již 7.9., všestrannost, volejbal a florbal zahájí 12. 9. Projednán rozvrh cvičení a tréninků, bez větších změn. Zbývá zjistit placený nohejbal.

Je třeba zkontrolovat a přenastavit termostat na sále. Správci uloží starosta vyměnit zámek u dveří do výčepu, vyměnit baterky do hodin, případně sdělit nutnost doplnění čistících a hygienických prostředků. M. Hořejší zajistí vystěhování lednice z přísálí. Na podlahu na jevišti bude položen koberec, aby se alespoň trochu zmírnila zima na jevišti.

 

 1. Diskuze členů výboru

J. Porcalová:  náš odbor všestrannosti je přihlášen do soutěže Hýbeme se hezky česky, v září probíhá hlasování formou účtenek v prodejně Penny, požádala všechny o podporu našim hlasům. Pokud budeme úspěšní, navrhuje zakoupit pěnový systém pro využití v dětských oddílech. Dále informovala, že pro vedení cvičení rodičů s dětmi získala lánskou cvičitelku Anetu Stránskou, která se bude střídat s P. Kučerovou. Navrhuje uspořádat 28.9. odpoledne „Sokolský den“ zábavně sportovní odpoledne pro děti i rodiče. Informovala, že na župní akademii 8.10. vystoupí dva kolektivy z týmu Báry Ladrové. Znovu se hovořilo o proplácení jízdného dojíždějící cvičitelce. Navrhla navýšit platby od nečlenů.

V. Nováková: dlouho objednané sáčky do vysavače konečně přišly/ upozornila na jubileum J. Doležala 21. 9./ informovala o brigádě na mytí oken a o akci s Ukrajinci/ požádala o dodávání informací z oddílů pro zapsání do sokolské kroniky/ poděkovala za odměnu/ přednesla návrh, zda se nepustit do fasády západní stěny sokolovny/ a navrhla, abychom sokolský den 28.9. spojili se sázením lípy a připomenutím 160. výročí založení Sokola.

M. Zelenka: informoval o nových mladých zájemcích v oddíle volejbalu// upozornil na značné závady na venkovním hřišti a navrhl, abychom poptali firmu na důkladnou opravu a to z bezpečnostních důvodů/ v Domečku je potřeba opravit – vyměnit některé okenní žaluzie/ doporučil také zjistit v jakém stavu je podlaha na jevišti/ nové nastavení termostatu zajistí a poučí správce/ požádal stolní tenisty, aby sbírali míčky v sále a přísálích po trénincích a zápasech

M. Hořejší: navrhla uspořádat v listopadu divadelní představení/ informovala, že máme platné stavební povolení na fasádu ( platí 2 roky)

M. Moravec:  3.9. se v sokolovně hrál Český pohár tříčlenných družstev, účast Slaný, Sparta Praha, Chomutov a Lány. Lánští skončili třetí. Přijde finanční dotace  za tuto akci./ Svaz ST nabídl možnost tréninků za účasti trenérů extraligy, oddíl to využil a 25. 9. zde takový trenér povede trénink/ informoval, že M. Brožek a P. Moravec ml. přestupují do Prahy, Michal končí i jako člen výboru/ zápasy začínají  1. 10., Martině Hořejší sdělí volné -vhodné termíny na divadlo/ pravidelné tréninky zahájil oddíl již 7.9.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 6.9.

Výbor TJ

 1. Bere na vědomí: zpoplatnění služeb Googlu/ podání žádosti k NSA na provoz a údržbu/ rozvrh cvičení a tréninků v  sokolovně od září 2022/
 2. Schvaluje
 • Pořádání plesu hasičů v sokolovně dne 25. 3. 2023/ pronájem sokolovny na posvícenskou zábavu dne 1. 10./ pronájem hřiště na 22.9. odpoledne pro B. statek/ využívání sokolovny mateřskou školou vždy v úterý od 10 hodin/ pronájem sokolovny 5.10. na burzu za obvyklých podmínek/ úhradu nákladů na soustředění mladých tenistů z dotace NSA r. 2021/ zvýšení plateb od nečlenů a to 30,- Kč pro děti, 40,- Kč pro seniory a 70,- Kč pro ostatní.
 1. Ukládá:

      Starostovi: seřídit termostat v sokolovně(snížit teplotu) a poučit správce o jeho ovládání/oslovit p. Tomáška ohledně opatření stromu na výsadbu/ poptat firmu na opravu hřiště/ zadat opravu žaluzií v Domečku/ jednat se zájemcem o pronájem Domečku/ převzít od ředitelky školy klíče od sokolovny/

     M. Hořejší: vystěhovat lednici z přísálí/ poptat na obecním facebooku koberec na pódium/ objednat divadelní představení na listopad v termínu po dohodě s oddílem ST/

     J. Porcalové a cvičitelkám-trenérům: zajistit pořádání Sokolského dne 28.9. odpoledne

     M. Moravcovi: po obdržení vyúčtování za energie provést rozbor a navrhnout úspory

 

 1. Žádá

Všechny členy výboru, cvičitelky, trenéry i všechny členy, aby podpořili náš odbor všestrannosti v soutěži  s Penny  „Hýbeme se hezky česky“

 

 

Příští schůze výboru bude 4. října  od 19 hodin.