Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 7. června 2022

09.06.2022 14:03

Přítomni: Martin Zelenka, Jan Rovný, Milan Moravec, Martina Hořejší, Jana Porcalová, Miroslav Píša, Iva Mišková

Omluveni:  Václava Nováková, Michal Brožek

 

 

1. Kontrola usnesení

Vyjma nastavení prostorového termostatu v sokolovně všechny úkoly z květnové schůze splněny. Termostat bude nastaven před začátkem nového cvičebního roku.

 

2. Došlá pošta, informace a provoz sokolovny a areálu

- 23. 5. se místostarostka a hospodářka zúčastnily valné hromady MAS Svatováclavsko. Je nutné zaplatit členský poplatek.

- přihlásil se druhý zájemce o vedení oddílu florbalu. Jan Seibert je lánský občan a od září je ochoten vést florbalový oddíl. Zájemce se nemohl na schůzi dostavit, ale již proběhla schůzka se starostou. Během června se J. Seibert zúčastní stávajících tréninků a proběhne zaškolení od stávajících trenérů. Stejně jako Adam Hanzlíček absolvuje základní trenérský kurz realizovaný asociací Český florbal. Starosta navrhl ponechat dva trenéry a před začátkem nové sezóny stanoví odpovědnosti.

- zakoupené párty stany je možné využívat pro sokolské akce. Stany jsou uloženy v propadle. Zodpovídají vedoucí oddílů.

- Vrátka na východní straně sokolovny jsou z důvodu bezpečnosti a častého poničení uzamčena. Hráči pétangue mají možnost využít klíče, který je k dispozici v restauraci Narpa.

- Starosta informoval, že správce si svépomocí zateplil půdní prostor nad bytem. Materiál hradila TJ.

- Byla nainstalována venkovní kamera na monitoring sportovního areálu. Milan Moravec na základě pokladů od starosty dodá informační cedule, které budou v areálu umístěny.

- Správce ostříhal živý plot na východní straně

- Petr Fencl zajistil materiál na opravu zábradlí u východního vchodu do sokolovny a správce opravil a natřel. Dále P. Fencl opravil poškozenou lavici u antukového hřiště.

- Byl projednán pravidelný prázdninový provoz sokolovny: všestrannost úterý 9-10, 20-21, stolní tenis jednou týdně st/pá, volejbal v případě nepříznivého počasí po/čt.

- Starosta zmínil velký úklid a mytí oken před koncem letních prázdnin. S výborem domluveno, že organizaci včetně termínu zajistí V. Nováková.

 

 

3. Finanční situace

Starosta a hospodářka informovali o stavu finančních prostředků na účtu a na hotovosti. Jana Porcalová informovala, že žádost Můj klub 2022 probíhá formální kontrolou ze strany NSA.

 

4. Diskuze, příspěvky členů výboru

- Jana Porcalová – informovala o stavu členské základny naší TJ. Aktuálně máme 201 členů. Od roku 2023 bude pouze elektronická verze evidence včetně členských známek. Systém ECZ je nyní stabilní.

- M. Hořejší: informovala o proběhlém divadelním představení a poděkovala všem za pomoc při této akci. Navrhla zorganizovat další divadelní představení na podzim letošního roku. Požádala výbor o výpomoc správce při úklidu během letních příměstských táborů.

- M. Moravec: požádal o  příspěvek na letní soustředění mládeže stolního tenisu a o úhradu veškerých poplatků na sezónu 22/23 do 15.6.22. Informoval  o přestupech hráčů st. tenisu a o postupu oddílu do vyšší soutěže. Prázdninové tréninky budou probíhat minimálně jednou týdně.

- M. Zelenka: informoval o jednání s Bárou Ladrovou ohledně umístění další pohárů ze soutěží aerobiku. Navrhnul realizaci skřínky v šatně pro propagaci činnosti naší TJ. Proběhla schůzka s Janou Drastilovou ohledně využití vybavení v galerii/klubovně. TJ může využít.

Naše Lány využijí vybavení během příměstských táborů. Současně bylo odsouhlaseno využití galerie pro dětské oslavy. Na starosti bude mít Bára Rovná.

- I. Mišková: informovala o vyúčtování Běhu vítězství a divadelního představení včetně kavárny

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 7. června 2022

Výbor TJ Sokol Lány

I. schvaluje:

Vedoucího florbalového oddílu Jana Seiberta. Pořízení skřínky na propagaci činnosti TJ. Začátek cvičebního roku 2022/2023 na 12. září 2022. Příspěvek na letní soustředění mládeže oddílu stolního tenisu. Prázdninovou výpomoc správce při úklidu během příměstských táborů.

II. ukládá:

 M. Zelenkovi: poptat realizaci propagační skříňky. Domluvit s Bárou Rovnou organizaci dětských oslav v sokolovně.

V. Novákové: Zorganizovat úklid sokolovny na konci letních prázdnin.

Všem členům výboru: navrhnout, jakým způsobem zateplit jeviště před topnou sezónou.

 

 

Příští schůze výboru se bude konat 6. září 2022.