Změna termínu výborové schůze TJ

12.05.2011 17:05

Z  organizačních důvodů se schůze výboru Tj bude konat v úterý, 17. května ( místo původně plánovaného termínu 10. května). Prosím vedoucí oddílů, aby si připravili návrhy a požadavky na prázdninový proboz v sokolovně. Sportovní oddíly předloží své žádosti o granty ( tiskopisy o bdrželi).     V. Nováková