Zpráva pro pojištěnce M-A

12.01.2012 13:42

Tělocvičná jednota Sokol Lány může opět vystavit aktivním členům TJ, kteří zaplatili členské příspěvky v roce 2011, potvrzení pro pojišťovnu o účasti na sportování. S tím si člen zajde do pojišťovny a může dostat příspěvek až 600,- Kč. Akce je časově omezena do konce ledna 2012! Potvrzení si vyzvedávejte od pátku 13. ledna buď přímo u starostky V. Novákové nebo prostřednictvím cvičitelek  či trenérů.

V. Nováková