Členové výboru

Na valné hromadě TJ  dne 30. března 2022 byli do výboru zvoleni:

starosta:             Martin Zelenka
místostarosta:     Martina Hořejší
jednatel:             Václava Nováková

Členové:

Miroslav Píša
Jana Porcalová
Iva Mišková
Milan Moravec
Michal Brožek
Jan Rovný
 
Do kontrolní komise byli zvoleni:
Věra Svobodová
Iveta Worofková
Petra Nováková