Členové výboru

Na valné hromadě TJ  dne 17. března 2016 byli do výboru zvoleni:

starostka: Václava Nováková
místostarosta: Martin Zelenka

jednatel: Ivana Píšová

Členové:

Alena Hořejší
Martina Hořejší
Iva Mišková
Ilona Víchová
Martina Moravcová

Milan Moravec

Daniel Hrbek

 

Do kontrolní komise byli zvoleni:
Zuzana Fenclová
Iveta Worofková
Miroslav Píša