Členství

 

Výše členských příspěvků v ČOS ( po celé republice stejné) v roce 2019::
- děti a studenti, senioři nad 65 let,  přispívající             200,- Kč ročně
- ostatní                                                                          500,-Kč ročně

Členské příspěvky můžete hned v lednu platit u svých trenérů - cvičitelek. Každý člen obdrží známku do průkazu na příslušný rok.

 

Oddílové příspěvky (které se platí rovněž u trenérů - cvičitelek):
- v odboru všestrannosti                                          200 nebo 300 Kč
- v oddíle stolního tenisu                                         200,- Kč
- v oddílu volejbalu                                                 200,-Kč

- v oddíle florbalu                                                    2x 200,- Kč

 

Usnesením valné hromady byla stanovena ještě povinnost pro aktivní členy od 15  let odpracovat za rok  minimálně 3 brigádnické hodiny na opravách a údržbě sokolského majetku a okolí. Přehled o odpracovaných hodinách vedou předsedové oddílů. Pokud člen tuto povinnost nesplní, musí zaplatit 70,- Kč za každou neodpracovanou hodinu (rovněž u trenérů nebo cvičitelek).

 

Krátce z provozního řádu sokolovny:

  • zákaz kouření  v sokolovně
  • přezutí do čisté obuvi je nutné (platí i pro doprovod dětí!!!)
  • zákaz žvýkání a odhazování nebo lepení žvýkaček po inventáři
  • vstup cvičenců pouze za doprovodu cvičitele nebo trenéra