Členství


Výše ročních členských příspěvků v ČOS (po celé republice stejné) v roce 2024.

- děti 0-18 let a senioři nad 65 let 300 Kč

- ostatní 600 Kč


Členské příspěvky je potřeba zaplatit do konce února u trenérů - cvičitelů v rámci daného oddílu. Průkazy jsou včetně známek zasílány elektronicky na e-mailovou adresu zadanou v přihlášce, případně na vyžádání u cvičitelů (trenérů).


Roční oddílové příspěvky (platí členové, kteří aktivně využívají sportování v T.J.). Platí se rovněž u trenérů /cvičitelek):

- 300 Kč (senioři), 500 Kč (žáci) nebo 600 Kč (dospělí)


Usnesením valné hromady byla stanovena ještě povinnost pro aktivní členy od 15ti let odpracovat za rok minimálně 3 brigádnické hodiny na opravách a údržbě sokolského majetku a okolí. Přehled o odpracovaných hodinách vedou předsedové oddílů. Pokud člen tuto povinnost nesplní, musí zaplatit 70,- Kč za každou neodpracovanou hodinu (rovněž u trenérů nebo cvičitelek).

Tréninků nebo cvičení se mohou zúčastňovat i nečlenové, a to za poplatek 30,- Kč u dětí, 40,-Kč u seniorů a 70,- Kč u ostatních.

Pro cvičení všestrannosti je možné u cvičitelek zakoupit permanentku v ceně 600 Kč.

Krátce z provozního řádu sokolovny:
  • zákaz kouření v sokolovně
  • přezutí do čisté obuvi je nutné (platí i pro doprovod dětí!!!)
  • zákaz žvýkání a odhazování nebo lepení žvýkaček po inventáři
  • vstup cvičenců pouze za doprovodu cvičitele nebo trenéra