Členství

Výše ročních členských příspěvků v ČOS (po celé republice stejné) v roce 2020.

- děti a studenti, senioři nad 65 let,  přispívající 200 Kč
- ostatní 500 Kč

Členské příspěvky můžete hned v lednu platit u svých trenérů - cvičitelek. Každý člen obdrží známku do průkazu na příslušný rok.


Roční oddílové příspěvky (platí členové, kteří aktivně využívají sportování v TJ). Platí se rovněž u trenérů /cvičitelek):

- v odboru všestrannosti 300 nebo 500 Kč
- v oddíle stolního tenisu 500 Kč
- v oddílu volejbalu  500  nebo 600 Kč
- v oddíle florbalu  500 nebo 600 Kč

 

Usnesením valné hromady byla stanovena ještě povinnost pro aktivní členy od 15  let odpracovat za rok  minimálně 3 brigádnické hodiny na opravách a údržbě sokolského majetku a okolí. Přehled o odpracovaných hodinách vedou předsedové oddílů. Pokud člen tuto povinnost nesplní, musí zaplatit 70,- Kč za každou neodpracovanou hodinu (rovněž u trenérů nebo cvičitelek).

Tréninků nebo cvičení se mohou zúčastňovat i nečlenové a to za poplatek  20,- Kč u dětí, 30,-Kč u seniorů a 50,- Kč u ostatních.

 

Krátce z provozního řádu sokolovny:

  • zákaz kouření  v sokolovně
  • přezutí do čisté obuvi je nutné (platí i pro doprovod dětí!!!)
  • zákaz žvýkání a odhazování nebo lepení žvýkaček po inventáři
  • vstup cvičenců pouze za doprovodu cvičitele nebo trenéra