Členství

Výše ročních členských příspěvků v ČOS (po celé republice stejné) v roce 2019:

- děti a studenti, senioři nad 65 let,  přispívající 200 Kč
- ostatní 500 Kč

Členské příspěvky můžete hned v lednu platit u svých trenérů - cvičitelek. Každý člen obdrží známku do průkazu na příslušný rok.


Roční oddílové příspěvky (platí aktivní členové rovněž u trenérů /cvičitelek):

- v odboru všestrannosti 200 nebo 300 Kč
- v oddíle stolního tenisu 200 Kč
- v oddílu volejbalu  200 Kč
- v oddíle florbalu  2 x 200 Kč

 

Usnesením valné hromady byla stanovena ještě povinnost pro aktivní členy od 15  let odpracovat za rok  minimálně 3 brigádnické hodiny na opravách a údržbě sokolského majetku a okolí. Přehled o odpracovaných hodinách vedou předsedové oddílů. Pokud člen tuto povinnost nesplní, musí zaplatit 70,- Kč za každou neodpracovanou hodinu (rovněž u trenérů nebo cvičitelek).

 

Krátce z provozního řádu sokolovny:

  • zákaz kouření  v sokolovně
  • přezutí do čisté obuvi je nutné (platí i pro doprovod dětí!!!)
  • zákaz žvýkání a odhazování nebo lepení žvýkaček po inventáři
  • vstup cvičenců pouze za doprovodu cvičitele nebo trenéra