Sokolovna, sportovní areál, pronájem

Telefon: +420 605 435 882

Pravidelný rozvrh sokolovny 2023/2024


Provozní řád sportovního areálu


Provozovatelem víceúčelového sportoviště je Tělocvičná jednota Sokol Lány. Je určeno výhradně ke sportování, v ojedinělých případech pro konání drobných společenských akcí a to vždy po domluvě s výborem TJ (ohniště). Areál zahrnuje hřiště s umělou trávou, atletickou dráhu, doskočiště, volejbalový kurt, pétanquové hřiště a venkovní cvičební stroj. Tyto slouží k rekreačnímu sportování členů Sokola, ale i široké veřejnosti.

1. Provozní doba (Dopolední doba je přednostně určena pro využívání základní a mateřskou školou.)
od 1. dubna do 30. září 9 až 21 hodin
od 1. října do 31. března 9 až 18 hodin

Kolektivní sportovní činnost je možné na hřišti provozovat i během zimní sezóny po 18. hodině, vždy ale po předchozí domluvě s provozovatelem hřiště.
Škola i mateřská škola může areál využívat i mimo výše uvedenou provozní dobu za smluvně dohodnutých podmínek, vždy však pod pedagogickým dozorem, který ručí za pořádek a dodržování provozního řádu.

2. Užívání areálu

Užívání antukového hřiště je možné pouze se souhlasem vedoucího oddílu odbíjené.

Pro kolektivní sportování je možné si hřiště předem rezervovat u starosty TJ nebo u správce sokolovny. Osvětlení hřiště pro veřejnost je zpoplatněno částkou 200,- Kč za hodinu. Oddíly TJ a škola zdarma. Zapůjčení stojanů a sítí na tenis pro veřejnost je zpoplatněno částkou 100,- Kč za hodinu. Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno. Vstup na hřiště a využívání veškerého zařízení (včetně cvičebních strojů) je na vlastní nebezpečí. TJ nenese odpovědnost za odložené věci.

Uživatelům je k dispozici sociální zařízení na východní straně objektu sokolovny. Všichni uživatelé areálu jsou povinni chovat se tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost jejich vlastní ani jiných, a aby areál a jeho zařízení nebyl jakýmkoliv způsobem poškozován.

3. Uživatelé areálu jsou povinni:
a. Respektovat provozní řád a řídit se pokyny trenérů, cvičitelů , správce a členů výboru TJ.
b. Udržovat čistotu a pořádek, odpadky ukládat na určené místo..
c. Zapůjčené vybavení (sloupky, sítě) vracet kompletně a v pořádku na vyhrazené místo.
e. Před zahájením sportovní činnosti sebrat - odstranit na hřišti i na dráze hrubé mechanické nečistoty (např. kamínky, štěrk, větve, sklo atd)
f. Vstupovat na hřiště jen ve sportovní obuvi s hladkou podrážkou, nikoliv v tretrách nebo kopačkách.
g. Zjištěnou závadu nebo poškození hlásit neprodleně správci.

4. V areálu je přísně zakázáno:
a. kouřit, plivat žvýkačřky, vodit do areálu psy,
b. jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardu,
c. stavět nebo házet těžké nebo ostré předměty na hřiště a na dráhu,
d. přemísťovat branky,
e. vnášet skleněné nádovy na hrací plochu nebo na dráhu.

Porušení provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu nebo k předčasnému ukončení provozované činnosti.

Projednáno a schváleno ve výboru TJ dne 25. června 2013.


Pronájmy

Mimo pravidelné cvičební hodiny a tréninky nabízíme pronájem sokolovny, případně venkovního areálu pro sportovní i společenské akce. Podmínky pronájmu sdělíme na e-mailu lany@sokol.eu nebo telefonu 605 435 882.

Základní hodinové sazby pronájmu (mimo spotřeby energií)

Sál sokolovny - 600 Kč

Venkovní sportoviště - 200 Kč

Hernička v 1. patře sokolovny - 300 Kč, např. pro konání dětský oslav zprostředkuje Barbora Rovná - 605 471 784.

                                                                                                            Formulář pro dotazy