Zápisy ze schůzí

1.Kontrola úkolů z minulé schůze. Splněny úkoly: fakturace Policii, dořešen příspěvek pro AET( ale od nich dosud peníze neuhrazeny), proběhla platba za soustředění, uskutečnila se brigáda na mytí oken ( ale účast pouze 4 ženy seniorky, kritika, že byla špatná propagace!) V platnosti zůstávají úkoly viz zápis ze schůze 6.6. : nové smlouvy pro...