Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány, konané dne 2.5.2024

15.05.2024

Přítomni: J. Porcalová, M. Hořejší, V. Nováková, I. Mišková, J. Rovný, M. Píša

Omluven M. Moravec

Schůzi řídila starostka J. Porcalová.

 1. Kontrola úkolů z minulé schůze.

Splněno: cedule ke cvičebnímu stroji ohledně bezpečnosti/ oprava branky, jak ukládala revize/ jednáno se zájemcem o kurz sebeobrany/ podána žádost k MAS na dětský den/ propagace sletu při Běhu/ brigáda proběhla ve dvou termínech 21. a 27. dubna, občerstvení zajištěno. V platnosti zůstávají úkoly: poslat zprávu o činnosti T.J. v r. 2023 na rejstřík a oprava venkovního nábytku.

 1. Došlá pošta, různé informace
 • Starostka informovala členy výboru o personálních změnách ve vedení ČOS a o přípravách župního sletu.
 • Projednána druhá nabídka na opravu venkovního hřiště. Tuto bude výbor akceptovat.
 • Darovací smlouvy na Běh vítězství podepsány.
 • Sdělena cena zhotovení dalšího klíče od sokolovny (330,- Kč). Správce opravil zámek u branky na hřiště u hospody, vyměněn klíč (náhradní uložen v sokolovně).
 • Diskuze o čistění koberců v Domečku.
 • Připomenutí nadcházejících akcí v sokolovně: 4. a 5. června školní akademie a 24. června od 17 hodin akademie T.J. s vystoupením oddílu aerobiku.
 • Projednána životní jubilea členů v nejbližším období.
 • V elektronické evidenci členů máme pouze 4 členy, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky.
 • Volejbalisté při brigádě zjistili, že někdo poškodil venkovní stůl na stolní tenis.
 • V sokolovně je znovu zaveden sešit na zápis brigádnických hodin.

 1. Diskuze členů

M. Hořejší: informovala o možnosti požádat o dotaci na zateplení a fasádu u MAS Svatováclavsko. Předběžně jednala s členy výboru MAS a s obecním úřadem o pomoci. Termín podání žádosti je 31. květen. Projekt i stavební povolení máme. Diskuze o finančních nárocích projektu a jak zařídit financování, protože dotace se vydává až po dokončení akce. Podmínky dotačního titulu jsou velmi přísné. Členové se shodně vyjádřili, že žádost podáme. Dále hovořila o přípravě dětského dne 9. června. Apelovala na členy, aby pomohli se získáním dalších dobrovolníků a přispěli do jarmarečního krámku různými vhodnými předměty. Navrhla též, abychom na podzim uskutečnili opět divadelní představení souboru V.A.D. z Kladna.

J. Rovný informoval, že volejbalisté už budou hrát na venkovním hřišti (pokud bude počasí).

V závěru schůze členové výboru blahopřáli starostce J. Porcalové k nadcházejícímu životnímu jubileu. A připomenuta byla ještě životní výročí členů v červnu.

Usnesení ze schůze výboru T.J. Sokol Lány ze dne 2. května 2024

Výbor T.J.

· Schvaluje

 1. Objednání opravy venkovního hřiště dle druhé nabídky (trávník, dráha a obrubníkové lišty), a to pokud možno do 9. června. Případně zjistit nabídku na úpravu nezatravněných ploch za brankami.
 2. Podání žádosti k MAS Svatováclavsko o dotaci na zateplení a fasádu sokolovny.

· Ukládá

M. Hořejší: projednat se správcem opravu ochranné sítě na hřišti/ pracovat na podání žádosti k MAS, dle potřeby požádat o pomoc členy výboru/ jednat se souborem V.A.D. o podzimním termínu na divadlo/ ve spolupráci s ostatními členy výboru připravovat dětský den/ požádat dodavatele stolů na ST o radu, jak opravit poškozený venkovní stůl.

J. Porcalové: objednat opravu venkovního areálu ve smyslu jednání výboru/ dát na sokolský web info o dětském dnu

I. Miškové: zajistit vyčištění koberců v Domečku

V. Novákové: zajistit blahopřání k červnovému životnímu jubileu M. Zelenkovi. Dárek zajistí I. Mišková.

Příští schůze výboru se bude konat ve středu 12. června 2024 od 19 hodin v sokolovně.

Zapsala: V. Nováková

Ověřila: J. Porcalová