TJ Sokol Lány, Masarykovo nám. 217

Členové výboru

Na valné hromadě TJ dne 30. března 2022 byli do výboru zvoleni:

Starosta: Martin Zelenka
Místostarosta: Martina Hořejší
Jednatel: Václava Nováková

Členové:
Miroslav Píša, Jana Porcalová, Iva Mišková, Milan Moravec, Michal Brožek, Jan Rovný

Do kontrolní komise byli zvoleni: Věra Svobodová, Iveta Worofková, Petra Nováková