Členové výboru

Starostka: Ing. Jana Porcalová
Místostarostka: Martina Hořejší
Jednatelka: PhDr. Václava Nováková

Členové:
Miroslav Píša, Iva Mišková, Milan Moravec, Jan Rovný

Kontrolní komise: Ing. Jitka Břehová, Petra Nováková, Helena Jančaříková