Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány, konané dne 7.3.2024

16.03.2024

Přítomni: J. Porcalová, M. Hořejší, V. Nováková, I. Mišková, M. Moravec, J. Rovný

Omluven M. Píša

Schůzi řídila starostka J. Porcalová.

1. Kontrola úkolů z minulé schůze. Valná hromada hodnocena velmi dobře i co do účasti. Splněny úkoly: zajištěn lektor na přednášku (uskuteční se 8. dubna), V. Svobodové předány podklady pro zaevidování nově nakoupeného majetku, revizní zprávy nahrány na sdílený Google disk, zprovozněna druhá tiskárna v klubovně, vyplacena mimořádná odměna správci, provedena výměna 1 ks WC, včas bylo odevzdáno vyúčtování dotací (OU - bez závad). Registrace oddílu ST provedena. Nadále trvají úkoly: jednání se sousedy o pronájmu pozemků, žádost na župu o příspěvek na 50. ročník Běhu, pořízení vysoušečů do sokolovny, oprava elektro ve sklípku.

2. Došlá pošta, nové informace

- v mailech rezonuje kauza zpronevěry v Tyršově domě, starostka doplnila informace.

- starostka aktualizovala kontakty na webových stránkách T.J., ČOS a Sokol a dále upravila webové stránky TJ. U nich chybí dořešit ukládání fotografií.

- členské příspěvky vybrány v oddílech volejbal, seniorky, ženy, přispívající. Výběr ještě pokračuje u mladších žáků, florbalu, aerobiku a stolního tenisu.

- v tištěném rozvrhu je třeba upravit změnu času u nedělních tréninků florbalistů,

- náš návrh na B. Ladrovou na nominaci Sokol roku neprošel.

- doplněny informace o akcích v kalendáři s šatně,

- oslovena firma TUBEKO na opravu areálu, projednání nabídky (na umělou trávu za cca 43000,- Kč, za retoping atletické dráhy, která je ve velmi špatném stavu cca 300 000,- Kč)

- podána žádost Můj klub 2024 k NSA, zatím bez odezvy

- na návrh místostarosty jsme požádali obec o mimořádnou dotaci pro účastníky sletu na úbory a účastnický poplatek (500,- Kč na úbor a 700,- Kč účastnický poplatek). Žádost byla zastupiteli posouzena jako reprezentace obce a akceptována.

- starostka informovala, že si účastnice sletu pořídí společná sletová trička, platba půjde přes účet T.J., ale cvičenky si je zaplatí,

- letos se naše žactvo nezúčastní závodů všestrannosti z důvodu kolize termínu s akcí školy,

- starostka upozornila na možnost nákupu sokolského slavnostního oblečení nabízeného na e-shopu ČOS,

- podala též informaci, že v měsících leden a únor navštívilo hernu Domeček 74 dětí, vybráno 3700,- Kč. Herna bude otevřena do konce března.

- na župu zakoupena reakční světla BLAZEPOD, možnost zapůjčení do jednot, v případě zájmu kontaktovat J. Porcalovou.

- hospodářka informovala o stavu finančních prostředků na spořícím účtu, na Běhu a v pokladně.

- 13. dubna sokolské divadlo v Kladně, informace o vstupenkách.

- projednána žádost ZŠ na pronájem sokolovny na školní akademii 4. a 5. června,

3. Diskuze členů

M. Hořejší: gratulovala M. Moravcovi k významnému životnímu jubileu; informovala výbor o předběžném jednání s panem Válou a Tesaříkem ohledně změn nájmu za pozemek; v pátek 8.3. proběhne schůzka s ředitelkou školy a tělocvikáři ohledně využívání sokolovny školou po dobu rekonstrukce; tlumočila žádost školy o pronájem sokolovny na školní akademii dne 4. a 5. června; žádala členy o návrhy, jaké položky zahrnout do žádosti o dotaci k obci na rok 2024; informovala o přemístění účetnictví T.J. za roky 2019 – 2023 od účetní L. Hoškové do klubovny v sokolovně; Divadlo V.A.D. 6.4.2024 – hra Píseček, vstupenky jsou od 26.2.2024 v prodeji (Bechnerův statek, OÚ Lány), občerstvení zajistí oddíl všestrannosti; informovala o nabídce sponzorského daru

Jan Rovný: přednesl žádost oddílu volejbalu o možnost uspořádat oslavy jubileí svých členů 31. srpna venku na hřišti, při nepřízni počasí v sokolovně. Informoval, že získal zdarma jeden nůžkový stan pro T.J.

M. Moravec: informoval o termínech zápasů a akcí oddílu ST do konce června. Oddíl využije sokolovnu 24. a 29. března.

V. Nováková: upozornila na nadcházející životní výročí členů.

V závěru schůze byla projednána příprava sokolovny před maškarním plesem a při divadle

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 7. března 2024

Výbor TJ

  1. Schvaluje
  • Bezúplatný pronájem sokolovny na školní akademii ve dnech 4. a 5. června
  • Uspořádání oddílových oslav životních výročí členů volejbalu 31. 8.,
  • Využívání sokolovny ke školní tělovýchově po dobu rekonstrukce školy, a to bez nájemného, ale za náhradu energií (350,- Kč za 1m3plynu) a to od dubna 2024

  1. Ukládá

J. Porcalové a M. Hořejší: dohodnout s ředitelkou školy podrobnosti využívání sokolovny školou včetně finančního vypořádání za energie, sejít se s dárcem, který oslovil T.J. s nabídkou sponzorského daru

M. Hořejší: dopracovat a včas odevzdat žádost o dotaci na obec na rok 2024/ písemně informovat sousedy o změně nájemného za pozemek tak, jak bylo ve výboru projednáno, pogratulovat březnovým oslavencům

I. Miškové: oslovit a požádat další firmy o nabídku na opravu areálu

J. Porcalové a I. Miškové: zajistit vklad změn výboru T.J. na rejstřík (bez podpisů!),

J. Porcalové domluvit s nájemci zlepšení úklidu v Domečku po pronájmu

M. Moravcovi napsat článek o aktuální pozici oddílu st. tenisu v soutěžích do dubnového Lánského zpravodaje

Propagovat kurz první pomoci na 8.4.2024 v čase 9 -11 hodin a divadelní přestavení V.A.D. 6.4.2024. (všichni)

Příští schůze výboru se bude konat ve čtvrtek 4. dubna od 19 hodin v sokolovně.