Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 1. listopadu 2022

09.11.2022

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová , M. Píša , I. Mišková,

J. Rovný

Omluveni: M. Hořejší
Hosté: I. Kepsha

 1. Kontrola úkolů

Všechny úkoly byly splněny. Starosta informoval o průběhu akce sázení lip a seznámil výbor s náklady. Poděkoval všem, kdo se na akci podíleli.

 1. Správa sokolovny

Je třeba : nakoupit papírové ručníky a toaletní papír/ zamknout již venkovní WC / ve čtvrtek proběhne oprava žaluzií v Domečku/dnes proběhla revize nářadí/ brigádnicky bude sejmuta ochranná síť u pana Vítka/ bude provedena oprava poškozených stolů a rohů na sloupech/ na jaře zorganizovat brigádu na vyklizení druhé místnosti v propadle/stoly a lavice venku byly již zazimovány.

 1. Energie a finance

Spočítáno, že doplatek za plyn bude činit cca 100 000,- Kč, proto výbor rozhodl o zvýšení záloh. Topení na sále je zregulováno, ještě bude termostat upraven podle změn v rozvrhu a zkušenostech trenérů a cvičitelek. Starosta a hospodářka informovali o stavu financí na účtu a v pokladně.

 1. Různé informace a došlá pošta
 • Bechnerův statek žádá o zapůjčení židlí na akci 26. a 27. 11.
 • 7.11. veřejné zasedání, kde se bude jednat o plánu sportu v obci
 • Obec žádá o pronájem sokolovny na akci 30. 12. - divadlo a posezení s hudbou
 • Znovu se ozvala paní se zájmem o pronájem Domečku
 • Župní starosta navrhuje, aby naše TJ byla spoluorganizátorem chodeckého závodu, je nutné zjistit podrobnosti
 • Označení dveří z chodby do šatny ?????
 • Využití nástěnek v šatně a před vchodem
 • Starosta navrhl zřídit a nadále vést elektronicky veškerou agendu TJ
 • Od Obce přišly informace o organizaci Přástek. Členové se podivili, že stánkaři nebudou nic platit. Sokolskou kavárnu zajistí všestrannost. Odpadne trénink ST pro dospělé v den před, tj. 9.12.
 • Oddíl florbalu žádá o možnost druhého tréninku v neděli od 16 hodin již od 6.11.
 1. Granty a dotace

J. Porcalová předala hospodářce přehled o čerpání dotací od župy a z NSA. Projednány návrhy na další využití dotace Můj klub 2022 a informace o žádosti na dotaci Můj klub 2023, nutná spolupráce dalších členů výboru. Oddíl volejbalu žádá o nákup 5 míčů, všestrannost 2 nových žíněnek a drobného náčiní (doplnění zničeného).

 1. Diskuze, návrhy členů

J. Porcalová: informovala o úspěchu v soutěži s Penny(2. místo) a o nových parametrech v žádosti k NSA Můj klub 2023. .

M. Moravec: 17. 11. proběhne v sokolovně okresní přebor mužů ve ST (okres Rakovník)/ 3. 12. jsme pořadateli dalšího kola regionálního turnaje mládeže ve ST/ teplota na sále hráčům vyhovuje/ oznámil, že se v Tyršově domě zapojit do akce "Sokolská kapka krve"

V. Nováková: informovala o revizi nářadí, která proběhla dnes. Navrhuje odprodat nebo věnovat dvě staré kožené žíněnky. Požádala o snížení teploty na cvičení seniorek v úterý od 9 hodin. Ptala se, kam se poděly z PC staré zápisy ze schůzí výboru. Informovala, že byly již prodány všechny kokardy. Upozornila na mixážní pult na jevišti, který nebyl po poslední akci uklizen. Požádala o souhlas s umístěním dvou velkých květin v propadle přes zimu.

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 1. 11. 2022

Výbor TJ

· Schvaluje

 • Umístění reklamy firmy KROMAT v sokolovně
 • Konání druhého tréninku oddílu florbalu v neděli od 16 hodin od 6. 11.
 • Zvýšení měsíční zálohy na plyn na 17000,- Kč
 • Zapůjčení židlí Bechnerovu statku na 26. a 27. 11. Nutno je stěhovat tak, aby nebyl narušen trénink nebo turnaj ST.
 • Pronájem sokolovny Obci (za úhradu energií) na pořádání divadla a zábavy 30.12. v době od 16 hodin, ale pouze do 24 hodin (protože bude třeba sál uklidit a připravit na turnaj ST následující den)
 • Prodej nebo přenechání nějaké jednotě dvou starých žíněnek
 • Pronájem Domečku na oslavy narozenin za nájem 300,- Kč/hod., celý sál za 600,- Kč/hod.

· Ukládá

J. Porcalové: zjistit podrobnosti ohledně chodeckého závodu u župního starosty/ zpracovat v termínu za pomoci hospodářky žádost o grant Můj klub 2023/

M. Zelenkovi: projednat s Obcí nájemné za stánky při Přástkách/ možnost zapůjčení žebříku na sundání sítě na západní straně hřiště/ pokračovat v jednání o pronájmu Domečku s paní Alžbětou Buškovou

V. Novákové: vhodným způsobem obnovit obsah nástěnek v šatně a ve vchodu/ zúčastnit se zasedání obecního zastupitelstva 7.11.

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 6. prosince od 19 hodin.