Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány konané 2.5.2023

07.05.2023

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, I. Mišková, M. Hořejší,M. Moravec

Omluveni: M. Píša, J. Rovný, J. Porcalová

1. Kontrola úkolů

Stále trvají úkoly: jednání s firmou TUBEKO a oprava plynového kotle po odstávce, ostatní úkoly splněny. Brigáda hodnocena kladně, udělalo se vše potřebné, poděkování za účast na brigádě. Škoda, že všichni nezůstali na opékání buřtů.

2. Správa sokolovny

Nadcházející akce v sokolovně nebo na hřišti: 8. 5. Běh parkem/ 11.5. akce Policie ČR na hřišti/ 13. 5. rodinná oslava p. Švolba/ 20. 5. turnaj v nohejbale/ 3. června závody předškoláků/ 4. června dětský sportovní den/ 7. a 8. 6 olympiáda ZŠ Mšec/ 10.6. Lánská smeč/ 27. a 28.6. olympiáda ZŠ Lány/. Správce seká trávníky (sekačka i vyžínač jsou funkční). Potřeba doplnit zásoby hygienických potřeb.

3. Došlá pošta, různé informace

  • Na veřejném zasedání nám schválena dotace od obce ve výši 200 000,.- Kč,
  • Diskuze o umístění ukrajinské vlajky na sokolovně
  • Diskuze o umístění informačních cedulí ( z plotu na budovu)
  • Starosta jednal se župním starostou o postupu při velkých investičních akcích, návrh mít dotačního poradce
  • Nohejbalisté skončí tréninky 11. května, vystavit fakturu

4. Finance

O stavu prostředků na účtu i hotovosti informovala I. Mišková. Od župy přijde faktura za členské příspěvky ve výši cca 40 000,- Kč.

5. Diskuze členů výboru

V. Nováková přednesla návrh na proplacení výdajů za účast dětí v soutěži Medvědí stezka ve výši cca 4500,- Kč/ informovala, že župa pošle na účet TJ příspěvek na Běh ve výši 1000,- Kč/

M. Hořejší: informovala o přípravě divadelního představení, rozděleny úkoly. Ve čtvrtek proběhne schůzka k přípravě dětského sportovního dne.

M. Moravec: sezóna ST v podstatě ukončena. Proběhly dva turnaje – dospělých a žactva. 29. 3. v sokolovně krajský turnaj jedenáctiletých žáků s účastí 21 závodníků vysoké výkonnostní úrovně. Z našich dětí přítomni dva hráči. Hojně navštíven byl i turnaj veteránů, kteří soutěžili ve čtyřech kategoriích, z toho ve dvou vyhráli Lánští. Tenisté budou mít tréninky ještě v květnu, pak omezí na jeden den v týdnu.

Usnesení ze schůze výboru konané 2. května 2023

Výbor TJ Sokol Lány

  • Schvaluje vyplacení nákladů za startovné a ubytování dětí při závodu Medvědí stezkou ve výši cca 4500,- Kč

II. Ukládá

M. Zelenkovi: projednat se správcem vyvěšení i české vlajky na sokolovně/ připravit smlouvu s nájemcem sokolovny – p. Švolba/

V. Novákové: zajistit nákup hygienických potřeb do sokolovny/ rozeslat členům výboru návrh textu pro publikaci o Lánech/ zajistit vyklizení výčepu pro akci 13.5./ starostovi dát podklady pro fakturaci nohejbalových tréninků

M. Hořejší: připravit vše na divadlo 19. 5. za pomoci ostatních/ řídit přípravy dětského sportovního dne

M. Moravcovi: zajistit kartony na zakrytí oken pro divadlo/ pomoci s přípravou židlí a stolů na divadlo

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 6. června 2023 v 19 hodin.