Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne v úterý 4. října 2022

17.10.2022

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová , M. Hořejší, M. Píša

Omluveni: I. Mišková, J. Rovný

 1. Kontrola úkolů

Termostat na sále v sokolovně seřízen, připomínky k topení předávat starostovi k případným úpravám. Sázení stromů - viz zápis dále. Firma na opravu areálu zatím nereagovala. Žaluzie budou opraveny v říjnu. K jednání se zájemcem o pronájem Domečku zatím nedošlo. Lednice je odstěhovaná. O divadelním představení se jedná. Trvá úkol: dát na facebook poptávku po koberci na jeviště.

 1. Správa sokolovny

Správce provádí úklid 2x týdně. Požádal o neomezený internet ve služebním telefonu. V půlce října uzamknout venkovní WC (kam prý mládež chodí kouřit).

 1. Došlá pošta a různé informace
 • Přes firmu pana Tomáška objednáno 5 ks lip na hřiště. Firma pomůže se sázením, výbor jednal o vhodném termínu na výsadbu a o finančních nákladech, stanoven termín 22. října dopoledne. Zahrnout do kalendáře akcí v LZ.
 • Hokejový klub zrušil pro malý zájem posvícenskou zábavu v sokolovně
 • Stavební povolení na zateplení a fasádu objektu jsme obdrželi, faktura za zařízení činí 16000,- Kč
 • Kulturní komise žádá o uvolnění sokolovny večer před Přástkami na přípravu. TJ bude provozovat opět svůj stánek s občerstvením (zajistí ženy ze všestrannosti).
 • Starosta informoval výbor o jednání s novým zastupitelem V. Hamouzem ohledně fotbalu
 • Firmě KROMAT učiněna nabídka na využití reklamy v sokolovně jako protislužba za jinou výpomoc pro TJ
 • Zbývá vyzvednout klíče od sokolovny v ZŠ, dva klíče předány trenérům florbalu, jeden pro MŠ
 • Starosta informoval o zprávě župního starosty, že redaktorka časopisu Sokol Jana Horká chce přijet do naší Tj a napsat o nás článek. Výbor tuto možnost vítá.
 1. Provoz v sokolovně
 • Rozvrh hodin v sokolovně zpracován a publikován, Od října budou změny ještě u cvičení M. Moravcové. Vzhledem k cenám za plyn výbor doporučuje, aby při malém počtu cvičenců se cvičilo nahoře v Domečku, který se dá rychleji a levněji vytopit
 • Oddíl florbalu má zaplněnou kapacitu, o tuto činnost je velký zájem.
 1. Diskuze členů výboru
 • J. Porcalová: informovala o župním setkání na Křivoklátě a o průběhu Sokolského dne 28.9. v naší TJ a poděkovala za spolupráci cvičitelkám a trenérům. Informovala o čerpání dotace Můj klub 2022 a o vyhlášení grantu Můj klub 2023, kde jsou změněny některé parametry žádosti. Nutno podat do 30.11. Pro všestrannost bude zakoupen herní systém pro děti, bude využita k tomu mj. výhra v soutěži s Penny. Pozvala členy výboru na župní oslavy Dne sokolstva a župní akademii 8.10. v sokolovně v Kladně.
 • M. Píša: maškarní merendu chtějí HC a Hokejová síň uskutečnit 4. března 2023.
 • M. Hořejší: informovala o jednání s divadelním souborem V.A.D. navrhla pořádat při něm znovu sokolskou kavárnu a to za výrazné pomoci i jiných oddílů TJ. Přednesla návrh spolku Naše Lány, abychom se spojili a společně připravili Den plný her pro děti někdy v červnu. Předala dokumentaci a stavební povolení na fasádu sokolovny.
 • M. Moravec: povedl rozbor spotřeby a nákladů na topení. Upozornil, že nejdražší je natápění kotle. Vzhledem ke stávajícím cenám výbor projednal a rozhodl o zvýšení poplatku za plyn při pronájmech. Informoval o úspěšném průběhu tréninku dětí ST dne 24. 9. s profi trenérem. Oznámil termíny turnajů, které oddíl připravuje - RTM 3.12., turnaj dospělých je v jednání.
 • V. Nováková: předala informace ze župního výboru (dotace, akademie, akce, ECZ, snaha TJ Kačice prodat sokolovnu, záměr župy zjistit, kolik která TJ získává dotace od obce nebo od jiných), upozornila na otlučené rohy na sloupech v pravém přísálí.
 • M. Zelenka: navrhl znovu otevřít otázku vlastnictví pozemku pod bývalou "trafikou", pokusit se spolu s novým majitelem dát o pořádku. Informoval o stavu prostředků na účtu a na hotovosti. Vyvolal diskuzi, zda uspořádat brigádu na úklid venkovního areálu před zimou.

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 4. října 2022

Výbor TJ Sokol Lány

 1. Schvaluje
 1. nákup a sázení stromů na venkovním hřišti dne 22. října v dopoledních hodinách
 2. pronájem sokolovny na maškarní merendu 4. 3. 2023
 3. návrh, aby se TJ spolupodílela na přípravě konání dětského dne v roce 2023
 4. novou cenu za spotřebu plynu při pronájmech sokolovny a to na částku 50,- Kč/m3
 1. Ukládá
 1. M. Zelenkovi: vyfakturovat akce Policie ČR, Bechnerův statek a burza. Uhradit fa za stavební povolení.
 2. Všem členům výboru: podle pokynů starosty se podílet na organizaci sázení stromů na hřišti dne 22. října. Na příští schůzi výboru předložit návrhy - požadavky na dočerpání dotace Můj klub 2022
 3. M. Hořejší: zahrnout akci sázení stromů ještě do kalendáře akcí v LZ

Příští schůze výboru se bude konat 1. listopadu 2022.


Více zde: https://www.sokol-lany.cz/news/zapis-ze-schuze-vyboru-tj-sokol-lany-ktera-se-konala-dne-v-utery-4-rijna-2022/