Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány konané 7.3.2023

12.03.2023

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová , I. Mišková,

Omluveni: M. Brožek, M. Píša, M. Hořejší, J. Rovný

1. Kontrola úkolů

Všechny úkoly splněny. Motorová kosa po prohlídce zcela zničena, nevyplatí se opravovat. Z lednové schůze trvají úkoly s inventurou.

2. Správa sokolovny

Správce se omlouvá ze schůze. Aktuálně vyrábí lavice do sprch a upravuje stojan na bosu. Úklid po zábavě v pořádku, výbor doporučuje provádět druhý úklid sálu před čtvrtečním cvičením dětí. Připomínky ke stavu sekačky na trávu. Firma Pod branou si ponechala lednice ve výčepu do příštího plesu 25.3.

3. Došlá pošta, různé informace

- Pro oddíl florbalu byly zakoupeny míčky, v jednání je nákup brankářské výzbroje.

- Obec požádala o pronájem sokolovny na jarní koncert 21. 4.

- Proběhlo jednání s místostarosty o možnosti zřízení pošty v sokolovně, nerealizovatelné

- ZŠ požádala o pronájem sokolovny a hřiště na olympiádu na dna 27. a 28. června

- V Domečku se uskuteční 1. 4. narozeninová oslava, zápasy ST nebudou narušeny

- Spolek Naše Lány pořádá v sokolovně "jarní burzu" 15. března, nájem 1000,-

- M. Brožek rezignuje na členství ve výboru z důvodu přestěhování.

- Starosta doporučil členům, aby zhlédli video o Křivoklátu (prezentace na semináři o opravách sokoloven), které všem členům výboru poslal

4. Finanční záležitosti

Hospodářka informovala výbor o stavu prostředků na účtu a na hotovosti. Dnes probíhá kontrola hospodaření TJ za rok 2022 pro přípravu zpráv na valnou hromadu. Byla nám zvýšena záloha na vodu na 7300,- Kč. K 31. březnu se uzavírá ECZ, je nutné mít vybrané členské příspěvky.

5. Příprava valné hromady

VH se uskuteční v úterý 28. března od 18:30 hodin ve sklípku. Bude ji řídit jednatelka. Ženy připraví malé občerstvení. Další úkoly – viz usnesení.

6. Diskuze členů výboru

J. Porcalová: na přeborech v plavání v Rakovníku 4.3. byly 3 děti/ B. Ladrová plánuje uskutečnit charitativní akci, termín bude upřesněn/ upozornila na nutnost vynášení odpadků z kontejnerů v Domečku po narozeninových oslavách (jako součást úklidu)

I. Mišková: navodila diskuzi o vydávání potvrzení pro členy (kvůli příspěvkům pojišťoven), zatím nedořešeno

M. Moravec: 19. března končí oddíl ST s dlouhodobými soutěžemi, 3 družstva skončí, A mužstvo bude bojovat o udržení v krajském přeboru. Informoval výbor o úbytku členů, i těch výkonnostně dobrých. V Lánském zpravodaji vyjde nabídka na možnost přijít si zahrát ST v době tréninků i nečlenům za poplatek 70,- Kč za hodinu. 7. dubna proběhne turnaj dospělých.

V. Nováková: předala sokolské kalendáře, které věnovala M. Husáková.

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 7. března 2023

Výbor TJ

I. Schvaluje

1. Nákup florbalové brankářské výzbroje, domluví starosta s vedoucími

2. Nákup dvou úsporných světel na jeviště , zajistí M. Píša

3. Pronájem sokolovny na koncert 21. 4.

4. Pronájem sokolovny na pořádání burzy 15.3.

5. Pronájem sokolovny a hřiště na konání olympiády ZŠ Lány 27. a 28. 6.

II. Ukládá

1. Úkoly k zajištění valné hromady: zpráva o činnosti – starosta/ zpráva o hospodaření I. Mišková/ zprávy z oddílů – vedoucí oddílů/ propagaci na FB a stránkách J. Porcalová/ v rozhlase a ve vývěsce V. Nováková/ pozvat starostu obce a zastupitele V. Nováková/ technická příprava místnosti M. Zelenka/ občerstvení ženy z výboru/ pozvání členů všichni trenéři a cvičitelky/ příprava písemných materiálů pro VH V. Nováková

2. M. Moravcovi: zařídit opravu sekačky a při té příležitosti poptat možnost nákupu nové kosy/ zadávat na stránky ČEZu údaje o spotřebě elektřiny

3. M. Zelenkovi: předat I. Miškové a M. Moravcovi přístupové údaje na portál ČEZ

Příští schůze výboru se bude konat 4. dubna 2023.