Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Lány konané dne 7.2.2023

13.02.2023

Přítomni: M. Zelenka, V. Nováková, M. Moravec, J. Porcalová ,J. Rovný, I. Mišková, M. Píša, M. Hořejší

Omluveni: M. Brožek

1. Kontrola úkolů

Proběhly pronájmy Domečku na oslavy, odečet plynu nebyl proveden. Neproběhl zácvik na PC v klubovně. Zůstává úkol s inventurou. Ostatní úkoly splněny.

2. Správa sokolovny

Správce se omluvil ze schůze. Vznesen požadavek na úpravu stojanu na BOSU, aby se tam toto náčiní dobře skládalo. Upozornění na pavučiny. S úklidem je výbor spokojen.

3. Informace, došlá pošta

  • Fotbalový klub měl trénink na hřišti jen jednou, starosta s nimi projedná.
  • Adam Hanzlíček se zúčastní školení cvičitelů všestrannosti III. třídy, aby měl alespoň nějakou kvalifikaci pro práci trenéra.
  • Projednán požadavek oddílu florbalu na nákup jedné brankářské výzbroje a míčků za cca 7000,- Kč.
  • Starosta informoval o návštěvě paní senátorky Adély Šípové v obci a v naší TJ v pátek 10.2.
  • Projednán kalendářní plán akcí TJ na letošní rok pro Lánský zpravodaj
  • Převzaty informace z novinek ČOS
  • Restaurace Narpa si stěžovala, že si musela před obecním plesem uklidit sklípek
  • LS oznámila, že ples nebude pořádat
  • Vzali jsme na vědomí členství Marcely Husákové v naší TJ

4. Hospodaření

Starosta a hospodářka informovali o stavu prostředků na účtu a na hotovosti. I. Mišková informovala, že další spořící účet nemohl být zřízen. Naše finanční prostředky, které zatím nepotřebujeme, byly převedeny na účet Běhu vítězství a hospodářka bude sledovat pohyb na tomto účtu. Bylo zpracováno a včas odesláno vyúčtování všech dotací za rok 2022. Starosta vyzval předsedy oddílů a cvičitelky a trenéry, aby zajistili výběr členských příspěvků na rok 2023 nejdéle do konce února.

5. Diskuze, příspěvky členů výboru

J. Porcalová: 19. března po tréninku florbalu proběhne lekce cvičení s M. Moravcovou, je třeba zajistit topení. Požádala, aby molitanová sestava byla nechávána u zrcadla, nikoliv v nářaďovně.

V. Nováková: požádala o některé informace pro zápis do sokolské kroniky/ informovala o významných životních jubileích našich členů/ navrhla dát do opravy sekačku a kosu před sezónou/ připomněla jednání župního výboru u nás dne 20.2. v 16 hodin.

J. Rovný: byla provedena revize hasicích přístrojů, revize spalinové cesty. Stále chybí revize plynového kotle

M. Moravec: informoval, že 29. dubna od 8 do 14 hodin proběhne u nás krajský přebor jedenáctiletých žáků ve ST. Přednesl návrh, abychom jednali s Obcí (nebo s divadlem?) o pořádání divadla a předsilvestrovské zábavy již 29. prosince, aby zábava mohla být déle než do 24 hodin. Navrhl zjistit stav podlahy na jevišti.

M. Píša: předložil návrh řešení nových světel na jevišti. Celkovou výměnu kvůli vysokým finančním nákladům nezvládneme, ale pořízení dvou hlavních reflektorů za úspornější bylo odsouhlaseno.

M. Hořejší: na 19. května je zajištěno divadlo V.A.D. se hrou Nikoločava. Bude od 20 hodin, od 18 hodin budeme provozovat opět "kavárnu". Domluven termín na společnou akci se spolkem Naše Lány na "Sokolský dětský den" a to na neděli 4. června. Požádala o souhlas s pronájmem sokolovny na letní příměstský tábor ve dnech 7. až 11. srpna. Dále požádala o možnost uspořádat jeden den během jarních prázdnin rovněž na příměstský tábor v Domečku, pořadatelem bude MAS Svatováclavsko, zodpovědnou osobou M. Hořejší.

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 7. února 2023

Výbor TJ

· Schvaluje

1.nákup brankářského vybavení pro florbal ve výši cca 7000,- Kč (zajistí si oddíl sám)

2. kalendářní plán TJ na rok 2023: 28.3. valná hromada TJ/29.4. krajský přebor ve ST/ 7.4. turnaj veteránů ve ST/ 3.6. župní závody předškoláků/ 4.6. Sokolský dětský den/ 10.6. Lánská smeč-volejbal/červen tělovýchovná akademie/ říjen regionální turnaj mládeže ve ST/ 31.12. silvestrovský turnaj

3.konání valné hromady TJ v úterý 28. března od 18:30 hodin

4. konání příměstského tábora ve dnech 7. - 11. srpna - pořadatel Naše Lány

5. konání příměstského tábora dne 22.2. v Domečku na 8 hodin, pořadatel MAS Svatováclavsko

6. účast na školení všestrannosti III. třídy Adama Hanzlíčka

7. pořízení dvou hlavních reflektorů na jeviště v ceně cca 5000,- Kč (zajistí M. Píša)

8. konání divadelního představení a kavárny dne 19.5.

· Ukládá

M. Zelenkovi: projednat s Obcí možnost přesunu divadla a zábavy na konci roku na 29.12./ odeslat do rejstříku potřebné dokumenty/

I. Miškové: dohodnout s předsedkyní KK kontrolu hospodaření TJ/ sledovat pohyb finančních prostředků TJ na spořícím účtu BV/

V. Novákové: přijmout v sokolovně paní senátorku dne 10. 2. /zajistit kontrolu - opravu sekačky a kosy před sezónou/ zajistit organizačně spolu s M. Hořejší schůzi župního výboru dne 20.2. od 16 hodin/ dojednat s A. Bechyněm ml. pokračování práce na přípravě projektu výměny plynového kotle

Vedoucím oddílů: vybrat od členů členské (a oddílové) příspěvky na rok 2023 do konce února/ určit ze svého oddílu nejméně dva lidi jako organizátory akce "Sokolský dětský den" 4. června podle pokynů přípravného výboru/ včas připomenout a gratulovat svým členům k významným životním jubileím

M. Moravcovi: zpracovat a v termínu odeslat žádost o grant na sportovní akci

Příští schůze výboru se bude konat úterý 7. března v 19 hodin.